Transport publiczny

Zachęcam do zapoznania się z projektem „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łańcuckiego” („Plan Transportowy”) , który wyłożony został w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 2 w Wydziale Komunikacji w godzinach pracy urzędu oraz dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łańcucie.

Uwagi do projektu Planu Transportowego, można składać na formularzu zgłaszania uwag:
a) bezpośrednio w siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łańcucie
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
komunikacja@powiat-lancut.com.pl,
c) za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut,

 w terminie do dnia 31.01.2015r.

Dodaj komentarz