transport publiczny – konsultacje społeczne

    W zestawienie uwag, wniosków i opinii zgłoszonych w czasie  konsultacji projektu „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Łańcuckiego” skierowanego do konsultacji społecznych możemy odczytać tylko 9 uwag, które wpłynęły od dwóch gmin: Gminy Białobrzegi(6) i Gminy Markowa(3). Nie wszystkie uwagi zostały uwzględnione, niektóre uwzględniono częściowo. Najwięcej uwag zgłaszano do ogólnikowego charakteru opracowania planu, nie uwzględnienia wszystkich grup społecznych i statusu mieszkańców. Zgłoszono 3 konkretne uwagi, które w moim przekonaniu można rozwiązać bez opracowywania wielkiego planu.

Najważniejsze problemy to:

-wyznaczenie terenu w Łańcucie jako miejsca przesiadkowego (logistycznie sprawa trudna ze względu na dużą odległość stacji PKP od dworca autobusowego i dworca przy „rynku”, nie mówiąc już o prawach własności do poszczególnych działek).

-koordynacja działań Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego:

„Marszałek podejmuje się organizacji transportu publicznego na liniach kolejowych i drogowych ale transport kolejowy jest uprzywilejowany, co nie znaczy że linie autobusowe mają organizować powiaty”.

– kolejny problem to fakt, że „od 1 stycznia 2017 roku tylko na tych liniach uczniowie będą mogli podróżować ze zniżkami za które operator otrzyma dotację z budżetu państwa. Przewoźnicy komercyjni takiej dopłaty nie otrzymają w związku z czym istnieje duże prawdopodobieństwo że nie będą sprzedawać biletów ulgowych co odbije się przede wszystkim na uczniach”. 

– transport do Rzeszowa(duża liczba uczących się i pracujących) co wychodzi poza kompetencje Starostwa Powiatowego.

– przybywająca ilość osób starszych(bez samochodu lub/i bez prawa jazdy, jak również bez możliwości kierowania pojazdem)

– wygospodarowanie  (w budżecie starostwa) środków na realizację zadania z zakresu publicznego transportu.

Zagadnień jest o wiele więcej. Można mieć nadzieję, że samorządy poradzą sobie z kolejnym zadaniem nałożonym na nie, a mieszkańcy powiatu łańcuckiego będą mieli możliwość dojazdu do fabryk, szkół i uczelni, zakładów pracy i ośrodków zdrowia( również tych znajdujących się w poszczególnych gminach). W całą sprawę powinno włączyć się aktywnie miasto Łańcut, bo bez osób przyjeżdżających może stać się małym pustkowiem. Mała ilość zgłoszonych uwag świadczy jednak o bardzo małym zainteresowaniu tą sprawą.

A szkoda.

Dodaj komentarz