110-lecie szkoły

t_IMG_6220Piękny jubileusz miał miejsce w czwartek 20 września. Szkoła w Korniaktowie Północnym obchodziła 110-lecie działalności. Miałem wielki zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu. Msza Św. pod przewodnictwem J.M. ks. Rektora Konrada Dyrdy poprzedziła uroczystości w szkole. Obchody połączone były z oddaniem do użytku nowej części z czterema salami i zapleczem. Słowa Pani dyrektor Heleny Kania i Pana Wójta Franciszka Masłonia wprowadziły wszystkich w nostalgiczny nastrój. Słowa można było wypowiadać ze ściśniętym gardłem, szczególnie w chwili, gdy wspominało się dziecinne lata, a potem tych, którzy odeszli, zarówno nauczycieli, jak i kolegów z klasy. Była to okazja , aby pochylić głowę przed obecnymi nauczycielami, którzy kiedyś mnie uczyli a potem wspierali, gdy człowiek zdobywał pierwsze szlify nauczycielskie. Mówi się, że praca w szkole jest stabilna. Z broszurki wydanej na 110-lecie wynika, że tylko w ciągu ostatnich 10 lat kadrę pedagogiczną stanowiło aż 43 nauczycieli, w tym 7 księży i jedna pani katechetka.

Mogą zmieniać się nauczyciele, kierownicy i dyrektorzy, jednak szkoła zawsze będzie mi bliska. Z tej okazji skierowałem te oto słowa, na pamiątkę:

Szanowna Pani Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

 w Korniaktowie Północnym.

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste obchody 110 –lecia szkoły. Wspominam, jak kiedyś sam byłem uczniem i za ten szczególny czas nauki dziękuję moim nauczycielom żyjącym i tym, którzy od nas odeszli. Słowa podziękowania kieruję do dyrektorów i nauczycieli, którzy tworzyli i tworzą historię placówki. Dzięki ich wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu już od 110 lat dzieci uczęszczające do szkoły poznają podstawy wiedzy i uczą się otaczającego nas świata, odkrywają swoje zdolności i rozwijają zainteresowania.W historii szkoły na wyróżnienie zasługuje wychowanie w duchu patriotyzmu, poczuciu obowiązku i poszanowania historii,  kultury regionu i kraju.

Święty Jan Paweł II mówił, że „człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”. W działalności szkoły zawsze była  nie tylko misja i statutowo określone cele, ale bezcenna wartość, która wyróżnia nauczyciela, często  poświęcającego całe swoje życie dzieciom i młodzieży.

Życzę, aby kolejne pokolenia uczniów wyrastały na ludzi mądrych, dobrych, odważnych, szczerze kochających swoją Ojczyznę i szanujących tradycje narodowe. Gratuluję oddania do użytku nowej części szkoły z pięknymi, przestronnymi salami. Gronu pedagogicznemu życzę dalszej owocnej pracy zawodowej i satysfakcji z kształtowania młodych serc i umysłów.

Marian Kurek
Dyrektor Zespołu Szkół
im. A.Mickiewicza w Białobrzegach

Radny Powiatu Łańcuckiego

 

fot. p.Rafał D.

Dodaj komentarz