Obietnice przedwyborcze a ich realizacja

Startując w wyborach do Rady Powiatu Łańcuckiego w 2014 roku w programie działania zapisałem m.in.: budowa hali sportowej. Wielkie marzenie, o którym mówiłem już w 2006 roku. Oddanie do użytku nowej hali sportowej było nie tylko spełnieniem marzeń(wielu osób), ale koniecznością, bo wszyscy wiemy, jak wyglądała infrastruktura sportowa szkół powiatowych. Nowy obiekt pozwoli na właściwą realizację wychowania fizycznego, umożliwi działalność pozalekcyjną szkół, klubów sportowych.  Ułatwi organizację imprez w ramach współzawodnictwa sportowego. Nowa hala to także możliwość aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców powiatu. Musimy zdawać sobie sprawę, że wzrasta świadomość społeczna. Ludzie potrzebują nowych form sportu i rekreacji, sal fitness, siłowni , w tym zewnętrznych i innych miejsc, gdzie zadbają o własne zdrowie. Jestem przekonany, że zapotrzebowanie w tym zakresie będzie coraz większe.

W zakładce -praca w radzie powiatu- zamieszczam wybrane dokonania Rady Powiatu Łańcuckiego w kadencji 2014-2018 zwracając uwagę na edukację. Sukcesy wynikają ze zgodnej współpracy wszystkich radnych (niezależnie od przynależności partyjnej czy przekonań) z Zarządem  Powiatu, z wydziałami starostwa i innymi osobami, bez których niemożliwe byłoby osiągnięcie celu. Dziękuję

DSC_1704 zm

Dodaj komentarz