Pół roku V kadencji Rady Powiatu Łańcuckiego

SONY DSCCzas mija szybko, dopiero były wybory samorządowe 2014, a minęło już pół roku. Rada Powiatu obradowała sześć razy, 5 razy Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, 3 razy Komisja Rewizyjna. Podobnie pozostałe komisje. Pierwsze sześć miesięcy można uznać za udane. Oprócz  głosowania nad uchwałami dotyczącymi bieżących spraw, debatowano nad zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania edukacji, służby zdrowia, bezpieczeństwa.

Komisja EKSiR , której mam zaszczyt przewodniczyć,  wypracowała pierwsze wnioski:

Zwiększenie kwoty na stypendia dla uczniów z 8 tyś na 15 tyś,

Zwiększenie kwoty do 60 tyś  na lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży poprzez częściową refundację dopłat do biletów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Powiatu Łańcuckiego na rok szkolny 2015/2016.( z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków)

Ważnym krokiem w kierunku przeprowadzenia zmian w funkcjonowaniu oświaty było przyjęcie kolejnych wniosków:

Komisja wnioskuje o utworzenie Zespołu Administracyjno Ekonomicznego do obsługi szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łańcucki.

Za w/w wnioskiem głosowało 6 członków komisji, 2 wstrzymało się od głosu.

Komisja wnioskuje o przekształcenie Powiatowego Zespołu Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie w Ognisko Pracy Pozaszkolnej i włączenie go w strukturę Placówek Oświatowych w Łańcucie.

Za w/w wnioskiem głosowało 8 członków komisji – jednogłośnie .

Rzeczywistość przynosi nowe wyzwania, to co funkcjonowało przed kilkoma laty niekoniecznie przystaje do współczesności. Mam nadzieję, że planowane zmiany podniosą poziom jakości pracy szkół ponadgimnazjalnych, a oferta dostosowana będzie do aktualnych potrzeb młodzieży.

Radosnego Alleluja

zmartwychstanie 1

W ten szczególny czas Swiąt Wiekanocnych życzę wszystkim mieszkańcom Powiatu Łańcuckiego wielu łask od Zmartwychstałego Pana, wiary i miłości na każdy dzień, nadziei na lepsze jutro, ufności, że nadejdą dobre zmiany. Aby Ci, którzy mają władzę troszczylisię o dobro wszystkich, nie dzielili nas na tych „racjonalnych” i tych „radykalnych”.

Niech Radosne ALLELUJA dodaje nam sił w codziennym życiu.

transport publiczny – konsultacje społeczne

    W zestawienie uwag, wniosków i opinii zgłoszonych w czasie  konsultacji projektu „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Łańcuckiego” skierowanego do konsultacji społecznych możemy odczytać tylko 9 uwag, które wpłynęły od dwóch gmin: Gminy Białobrzegi(6) i Gminy Markowa(3). Nie wszystkie uwagi zostały uwzględnione, niektóre uwzględniono częściowo. Najwięcej uwag zgłaszano do ogólnikowego charakteru opracowania planu, nie uwzględnienia wszystkich grup społecznych i statusu mieszkańców. Zgłoszono 3 konkretne uwagi, które w moim przekonaniu można rozwiązać bez opracowywania wielkiego planu.

Najważniejsze problemy to:

-wyznaczenie terenu w Łańcucie jako miejsca przesiadkowego (logistycznie sprawa trudna ze względu na dużą odległość stacji PKP od dworca autobusowego i dworca przy „rynku”, nie mówiąc już o prawach własności do poszczególnych działek).

-koordynacja działań Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego:

„Marszałek podejmuje się organizacji transportu publicznego na liniach kolejowych i drogowych ale transport kolejowy jest uprzywilejowany, co nie znaczy że linie autobusowe mają organizować powiaty”.

– kolejny problem to fakt, że „od 1 stycznia 2017 roku tylko na tych liniach uczniowie będą mogli podróżować ze zniżkami za które operator otrzyma dotację z budżetu państwa. Przewoźnicy komercyjni takiej dopłaty nie otrzymają w związku z czym istnieje duże prawdopodobieństwo że nie będą sprzedawać biletów ulgowych co odbije się przede wszystkim na uczniach”. 

– transport do Rzeszowa(duża liczba uczących się i pracujących) co wychodzi poza kompetencje Starostwa Powiatowego.

– przybywająca ilość osób starszych(bez samochodu lub/i bez prawa jazdy, jak również bez możliwości kierowania pojazdem)

– wygospodarowanie  (w budżecie starostwa) środków na realizację zadania z zakresu publicznego transportu.

Zagadnień jest o wiele więcej. Można mieć nadzieję, że samorządy poradzą sobie z kolejnym zadaniem nałożonym na nie, a mieszkańcy powiatu łańcuckiego będą mieli możliwość dojazdu do fabryk, szkół i uczelni, zakładów pracy i ośrodków zdrowia( również tych znajdujących się w poszczególnych gminach). W całą sprawę powinno włączyć się aktywnie miasto Łańcut, bo bez osób przyjeżdżających może stać się małym pustkowiem. Mała ilość zgłoszonych uwag świadczy jednak o bardzo małym zainteresowaniu tą sprawą.

A szkoda.

Transport publiczny

Zachęcam do zapoznania się z projektem „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łańcuckiego” („Plan Transportowy”) , który wyłożony został w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 2 w Wydziale Komunikacji w godzinach pracy urzędu oraz dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łańcucie.

Uwagi do projektu Planu Transportowego, można składać na formularzu zgłaszania uwag:
a) bezpośrednio w siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łańcucie
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
komunikacja@powiat-lancut.com.pl,
c) za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut,

 w terminie do dnia 31.01.2015r.

Ślubowanie radnych

Jeszcze raz dziękuję za głosowanie na moją kandydaturę w wyborach samorządowych. Jestem wszystkim wyborcom wdzięczny i zobowiązany.

W piątek 28 listopada 2014 r. odbyło się wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Powiatu w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie. Każdy radny złożył ślubowanie. Wybrano władze powiatu, zobacz http://www.powiat-lancut.com.pl/?news=1868 . Nowo powołani radni zostali rzuceni na głęboką wodę, trzeba było na tym samym posiedzeniu przegłosować kilka uchwał.

Przed nami kilkanaście spraw, które czekają na szybkie rozwiązanie. Radni są przedstawicielami poszczególnych społeczności lokalnych, dlatego liczę, że będę mógł wysłuchiwać głosu mieszkańców naszej gminy i powiatu. Pozwoli to na prezentowanie odpowiedniego stanowiska, prezentowanie oczekiwań mieszkańców. Kluczowe sprawy to oczywiście rozbudowa szpitala, autobusowy transport publiczny, struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego, przygotowanie nowych inwestycji drogowych na 2015 rok i kolejne lata , …… . kontakt: m66kurek@wp.pl

SONY DSC SONY DSC ślubowanie

zdjęcia, źródło: 
strona internetowa http://www.powiat-lancut.com.pl
 i portalu lancut.gada.pl
1 2 3 4 5