Radosnego Alleluja

zmartwychstanie 1

W ten szczególny czas Swiąt Wiekanocnych życzę wszystkim mieszkańcom Powiatu Łańcuckiego wielu łask od Zmartwychstałego Pana, wiary i miłości na każdy dzień, nadziei na lepsze jutro, ufności, że nadejdą dobre zmiany. Aby Ci, którzy mają władzę troszczylisię o dobro wszystkich, nie dzielili nas na tych „racjonalnych” i tych „radykalnych”.

Niech Radosne ALLELUJA dodaje nam sił w codziennym życiu.

transport publiczny – konsultacje społeczne

    W zestawienie uwag, wniosków i opinii zgłoszonych w czasie  konsultacji projektu „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Łańcuckiego” skierowanego do konsultacji społecznych możemy odczytać tylko 9 uwag, które wpłynęły od dwóch gmin: Gminy Białobrzegi(6) i Gminy Markowa(3). Nie wszystkie uwagi zostały uwzględnione, niektóre uwzględniono częściowo. Najwięcej uwag zgłaszano do ogólnikowego charakteru opracowania planu, nie uwzględnienia wszystkich grup społecznych i statusu mieszkańców. Zgłoszono 3 konkretne uwagi, które w moim przekonaniu można rozwiązać bez opracowywania wielkiego planu.

Najważniejsze problemy to:

-wyznaczenie terenu w Łańcucie jako miejsca przesiadkowego (logistycznie sprawa trudna ze względu na dużą odległość stacji PKP od dworca autobusowego i dworca przy „rynku”, nie mówiąc już o prawach własności do poszczególnych działek).

-koordynacja działań Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego:

„Marszałek podejmuje się organizacji transportu publicznego na liniach kolejowych i drogowych ale transport kolejowy jest uprzywilejowany, co nie znaczy że linie autobusowe mają organizować powiaty”.

– kolejny problem to fakt, że „od 1 stycznia 2017 roku tylko na tych liniach uczniowie będą mogli podróżować ze zniżkami za które operator otrzyma dotację z budżetu państwa. Przewoźnicy komercyjni takiej dopłaty nie otrzymają w związku z czym istnieje duże prawdopodobieństwo że nie będą sprzedawać biletów ulgowych co odbije się przede wszystkim na uczniach”. 

– transport do Rzeszowa(duża liczba uczących się i pracujących) co wychodzi poza kompetencje Starostwa Powiatowego.

– przybywająca ilość osób starszych(bez samochodu lub/i bez prawa jazdy, jak również bez możliwości kierowania pojazdem)

– wygospodarowanie  (w budżecie starostwa) środków na realizację zadania z zakresu publicznego transportu.

Zagadnień jest o wiele więcej. Można mieć nadzieję, że samorządy poradzą sobie z kolejnym zadaniem nałożonym na nie, a mieszkańcy powiatu łańcuckiego będą mieli możliwość dojazdu do fabryk, szkół i uczelni, zakładów pracy i ośrodków zdrowia( również tych znajdujących się w poszczególnych gminach). W całą sprawę powinno włączyć się aktywnie miasto Łańcut, bo bez osób przyjeżdżających może stać się małym pustkowiem. Mała ilość zgłoszonych uwag świadczy jednak o bardzo małym zainteresowaniu tą sprawą.

A szkoda.

Transport publiczny

Zachęcam do zapoznania się z projektem „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łańcuckiego” („Plan Transportowy”) , który wyłożony został w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 2 w Wydziale Komunikacji w godzinach pracy urzędu oraz dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łańcucie.

Uwagi do projektu Planu Transportowego, można składać na formularzu zgłaszania uwag:
a) bezpośrednio w siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łańcucie
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
komunikacja@powiat-lancut.com.pl,
c) za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut,

 w terminie do dnia 31.01.2015r.

Ślubowanie radnych

Jeszcze raz dziękuję za głosowanie na moją kandydaturę w wyborach samorządowych. Jestem wszystkim wyborcom wdzięczny i zobowiązany.

W piątek 28 listopada 2014 r. odbyło się wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Powiatu w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie. Każdy radny złożył ślubowanie. Wybrano władze powiatu, zobacz http://www.powiat-lancut.com.pl/?news=1868 . Nowo powołani radni zostali rzuceni na głęboką wodę, trzeba było na tym samym posiedzeniu przegłosować kilka uchwał.

Przed nami kilkanaście spraw, które czekają na szybkie rozwiązanie. Radni są przedstawicielami poszczególnych społeczności lokalnych, dlatego liczę, że będę mógł wysłuchiwać głosu mieszkańców naszej gminy i powiatu. Pozwoli to na prezentowanie odpowiedniego stanowiska, prezentowanie oczekiwań mieszkańców. Kluczowe sprawy to oczywiście rozbudowa szpitala, autobusowy transport publiczny, struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego, przygotowanie nowych inwestycji drogowych na 2015 rok i kolejne lata , …… . kontakt: m66kurek@wp.pl

SONY DSC SONY DSC ślubowanie

zdjęcia, źródło: 
strona internetowa http://www.powiat-lancut.com.pl
 i portalu lancut.gada.pl

wyniki wyborów samorządowych

Witam. Zamieszanie wokół wyborów samorządowych 2014 wywołuje w nas różne odczucia. W pierwszej chwili wstrzymywałem się nawet z odbieraniem gratulacji z tytułu uzyskania mandatu radnego Rady Powiatu Łańcuckiego. Po odczytaniu protokołów z BIP-u Gminy Białobrzegi i Powiatu Łańcuckiego stwierdziłem, że wybory, przynajmniej w okręgu nr 3, zostały przeprowadzone prawidłowo. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie głosy na moją osobę. Sukces jest zazwyczaj dziełem wielu ludzi, dlatego dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w kampanii wyborczej, wszystkim, którzy startowali z listy KW PiS. Duża liczba głosów pozwoliła na wprowadzenie z listy dwóch radnych. 

Cieszę się, że w Gminie Białobrzegi uzyskałem najwięcej głosów, co może wskazywać, że moja praca na rzecz dzieci i młodzieży, nowe pomysły na edukację, jak i zapewne postawa życiowa jest pozytywnie postrzegana przez wielu ludzi. Uznanie jakie otrzymałem dodaje mi jeszcze więcej sił do pracy na rzecz społeczności lokalnej i powiatowej. Gratuluję Annie Bis, Maciejowi Białemu i pozostałym radnym( wielu z nich znam z trzeciej kadencji). Myślę, że nowy skład Rady Powiatu Łańcuckiego, doświadczenie i młodość, pozwoli na racjonalne zaspokajanie potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Pozdrawiam

wyniki wyborów dostępne są na stronie Gminy Białobrzegi, Powiatu Łańcuckiego(czekamy na PKW).

1 3 4 5 6 7