Praca w Radzie Powiatu

DSC_0002_15Emocje wyborcze i powyborcze opadły. Radni zostali zaprzysiężeni. W czasie I sesji , która odbyła 19 listopada 2018 r. , jako jeden z dwudziestu jeden radnych otrzymałem zaświadczenie o wyborze i złożyłem ślubowanie.  W czasie 6-godzinnej sesji wybrano nowe władze. Powołano mnie na członka Zarządu Powiatu Łańcuckiego. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie. Nowa funkcja  w moim przekonaniu , jest efektem pracy w radzie w poprzednich kadencjach, w tym przewodniczenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Łańcuckiego.  Jeszcze większe znaczenie mogły mieć rezultaty wyborów, w których uzyskałem czwarty wynik punktowy i drugi procentowy. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie głosy. Nowa funkcja to nie tylko zaszczyt, ale wielkie zadanie. Mam nadzieję, że współpraca wszystkich radnych pozwoli na zrównoważony rozwój ziemi łańcuckiej w wielu obszarach.

więcej: https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/po-pierwszej-sesji-w-powiecie-lancuckim,2440.html

 

…………………………………………………………………………………………………..

Edukacja- studnia bez dna. Edukacja kosztuje, dobra edukacja bardzo dużo kosztuje . W tej kadencji dla rozwoju naszych szkół zrobiono bardzo wiele. Oto wybrane rezultaty pracy: zarządu i wydziałów starostwa,  komisji edukacji i całej rady powiatu:

  1. Budowa i oddanie do użytku Powiatowej Hali Sportowej im. Józefa Witka przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie- projekt „Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego” – 7 mln 200 tys. zł, 2 mln 948 tys- dofinansowanie z RPO Wojew. Podkarp., 3 mln 300 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.powiat_lancucki_inwestycje_2017_tryb_zgodnosci16,rHl052SroVnFo7_SVpeU
  2. Remont sali gimnastycznej przy ZS nr 2 w Łańcucie-936 297 zł plus 33 472 zł z PEFRON i taka sama kwota z powiatu na przebudowę i dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych.powiat_lancucki_inwestycje_2017_tryb_zgodnosci08,rHl052SroVnFo7_SVpeU
  3. Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa elewacji ZS nr 1 w Łańcucie 689 tys. zł.powiat_lancucki_inwestycje_2017_tryb_zgodnosci13,rHl052SroVnFo7_SVpeU
  4. Remont hali sportowej przy I LO w Łańcucie– Projekt „Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego”  RPO Województwa Podkarpackiego 690 tys, zł.powiat_lancucki_inwestycje_2017_tryb_zgodnosci09,rHl052SroVnFo7_SVpeU
  5. Wyposażenie pracowni chemicznej w I LO w Łańcucie -68 tys.zł.
  6. Doposażenie sali informatycznej w ZS nr 1 w Łańcucie.- 78 tys. zł.
  7. Remont w ZST – 244 tys. zł
  8. Remont budynków w PCKP i EZ im. F.Dzierżanowskiego w Łańcucie-  732 tys.
  9. Projekt „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie łańcuckim” – 1 mln 580 tys. zł. dofinansowanie z RPO PW – 1 mln 343 tys. dla uczniów ZS nr 2, ZS nr 3, ZST i  PCKPiEZ.powiat_lancucki_inwestycje_2017_tryb_zgodnosci21,rHl052SroVnFo7_SVpeU
  10. Doposażenie bibliotek szkól prowadzonych przez powiat łańcucki- 75 tys. (dofinansowanie 60 tys.zł.

slajdy prezentacji -źródło: www.powiatlancut.pl

……………………………………………………………………….

 

 

Powiat łańcucki, jak wszystkie samorządy, ma bardzo wiele zadań. na które nie zawsze i w odpowiedniej kwocie otrzymuje dotacje rządowe. Jednym z priorytetów jest zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej poprzez działalność Centrum Medycznego w Łańcucie sp z o.o. Corocznie Rada Powiatu podejmuje decyzje o podnoszeniu kapitału spółki o 800 000, zł. Aby spółka mogła wziąć kredyt i rozpocząć budowę nowego pawilonu kapitał zwiększono jednorazowo o 3 mln 200 tys zł. Był to bardzo duży jednorazowy, konieczny wydatek powiatu. ale efekty możemy już oglądać jadąc drogą E4. Jaki jest  poziom usług należy już do oceny przez każdego z nas, bo jak niektórzy mówią „nie ściany leczą, ale ludzie”. Trudno wyobrazić sobie jednak lecznictwo bez spełnienia standardów i wymogów XXI wieku, nie mówiąc już o setkach przepisów i rozporządzeń. Poniżej kolejne inwestycje w szpitalu:

powiat_lancucki_inwestycje_2017_tryb_zgodnosci01,rHl052SroVnFo7_SVpeU powiat_lancucki_inwestycje_2017_tryb_zgodnosci02,rHl052SroVnFo7_SVpeU powiat_lancucki_inwestycje_2017_tryb_zgodnosci03,rHl052SroVnFo7_SVpeU powiat_lancucki_inwestycje_2017_tryb_zgodnosci06,rHl052SroVnFo7_SVpeUźródło: www,powiatlancut.pl

………………………………………………………………………….

Jak zwykle wiele kontrowersji budzi działalność Wydziału Komunikacji. Osobiście sprawdziłem szybkość obsługi czekając w kolejce(czerwiec 2016). Sprawę załatwiłem w niecałą godzinę. Niezły czas. W tej kwestii uwagę zwracało do mnie kilka osób, z reguły narzekając na ciągłe kolejki. Poruszałem te sprawy na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i Rady Powiatu. W celu usprawnienia wprowadzono tzw.elektroniczny system kolejkowy, który przynajmniej w pewnym zakresie rozwiązuje problem. Ze względów lokalowych, osobiście, jestem zwolennikiem wybudowania nowego wydziału komunikacji z odpowiednim dużym parkingiem.

powiat_lancucki_inwestycje_2017_tryb_zgodnosci44,rHl052SroVnFo7_SVpeUźródło:www.powiatlancut.pl

…………………………………………………………………………………….

21 listopad 2015

Rok pracy w radzie to dziewięć sesji Rady Powiatu i po prawie tyle samo posiedzeń poszczególnych komisji. Wniosek o utworzeniu zespołu administracyjno-ekonomicznego do obsługi szkół spowodował powstanie komisji doraźnej, która opracowała  warianty zmian. Zespół jednak nie powstanie(szkoda)- byłem zwolennikiem takiego rozwiązania. Praca komisji przyniosła jednak pewne ustalenia, jak np. ujednolicenie stanowisk w administracji i w obsłudze w poszczególnych szkołach. Z czasem da  to też pewne oszczędności i nie będzie budzić kontrowersji.

PZOPP w Łańcucie z dniem 31 grudnia br. zaprzestanie swojej działalności, jednak Gracja i POS będą działać w strukturze ZPO (bursa). Młode sokoły działają w GOKiCz w Białobrzegach już od 1 września br.

Najbliższe posiedzenia komisji rady powiatu dotyczyć będą  przede wszystkim pracy nad projektem budżetu na 2016 r.(opiniowanie) Czy potrzeby edukacyjne zostaną zaspokojone – zobaczymy.

……………………………………………………………………………………………………..

czerwiec 2015

Czas mija szybko, dopiero były wybory samorządowe 2014, a minęło już pół roku. Rada Powiatu obradowała sześć razy, 5 razy Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, 3 razy Komisja Rewizyjna. Podobnie pozostałe komisje. Pierwsze sześć miesięcy można uznać za udane. Oprócz  głosowania nad uchwałami dotyczącymi bieżących spraw, debatowano nad zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania edukacji, służby zdrowia, bezpieczeństwa.

Komisja EKSiR , której mam zaszczyt przewodniczyć,  wypracowała pierwsze wnioski:

Zwiększenie kwoty na stypendia dla uczniów z 8 tyś na 15 tyś,

Zwiększenie kwoty do 60 tyś  na lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży poprzez częściową refundację dopłat do biletów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Powiatu Łańcuckiego na rok szkolny 2015/2016.( z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków)

Ważnym krokiem w kierunku przeprowadzenia zmian w funkcjonowaniu oświaty było przyjęcie kolejnych wniosków:

Komisja wnioskuje o utworzenie Zespołu Administracyjno Ekonomicznego do obsługi szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łańcucki.

Za w/w wnioskiem głosowało 6 członków komisji, 2 wstrzymało się od głosu.

Komisja wnioskuje o przekształcenie Powiatowego Zespołu Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie w Ognisko Pracy Pozaszkolnej i włączenie go w strukturę Placówek Oświatowych w Łańcucie.

Za w/w wnioskiem głosowało 8 członków komisji – jednogłośnie .

Rzeczywistość przynosi nowe wyzwania, to co funkcjonowało przed kilkoma laty niekoniecznie przystaje do współczesności. Mam nadzieję, że planowane zmiany podniosą poziom jakości pracy szkół ponadgimnazjalnych, a oferta dostosowana będzie do aktualnych potrzeb młodzieży.

****************************************************************

W kadencji 2006-2010 pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Łańcuckiego.

Pracowałem tez w Komisji Zdrowia, byłem członkiem Rady Społecznej ZOZ w Łańcucie(do powstania Centrum Medycznego).

III kadencja nie była czasem straconym. Zrealizowano wiele zadań z pożytkiem dla mieszkańców Powiatu Łańcuckiego. Sztandarową inwestycją była budowa nowego mostu w Budach Łańcuckich na rzece Wisłok.

Poniżej podsumowanie III i IV kadencji

( źródło: strona internetowa www.powiat-lancucki.com.pl)

Podsumowanie pracy III kadencji Zarządu i Rady Powiatu Łańcuckiego
EGZAMIN ZDANY CELUJĄCO114 milionów złotych pozyskał dodatkowo Powiat Łańcucki w latach 2006-2010 – podsumowanie pracy III kadencji Zarządu i Rady Powiatu Łańcuckiego

Trzecia kadencja samorządu Powiatu Łańcuckiego była czasem wytężonej pracy, a miarą sukcesu jest dodatkowych 114 milionów złotych pozyskanych na realizację potrzebnych mieszkańcom inwestycji. Było to możliwe dzięki współpracy Zarządu Powiatu z Radą Powiatu oraz samorządami gminnymi, a także powiatem przeworskim. Sprawne działanie i doświadczenie samorządowe Radnych i Starosty we współpracy z Pracownikami Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie zaowocowało zrealizowaniem w tej kadencji 15 dużych projektów i szeregu mniejszych (a w kolejce czekają następne). Należy podkreślić, że zostały one sfinansowane ze środków pozabudżetowych Powiatu Łańcuckiego, w większości środków unijnych.O realizowanych przez powiat projektach informowały ustawione w terenie tablice, bieżące informacje zawsze były dostępne na stronie internetowej powiatu, a najważniejsze publikowane w prasie. Teraz tylko przypomnienie najbardziej znaczących, w układzie tematyczno-chronologicznym.

INWESTYCJE DROGOWE I MOSTOWE

+ 685 tys. 300 zł – w 2009 r. dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, zrealizowana „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 517 R Korniaktów Płn. – Rogóżno z dostosowaniem pobocza do ruchu pieszego” o wartości ogółem 1 mln 370 tys. 600 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 50%;
+ 1 mln 209 tys. 600 zł – w 2009 r. także z NPPDL zrealizowana „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 520 R Dąbrówki – Wola Dalsza – Głuchów z przystosowaniem pobocza do ruchu pieszego” o wartości ogółem 2 mln 419 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa (50%);

+ 1 mln 812 tys. 400 zł – w 2010 r. NPPDL zrealizowany remont drogi powiatowej Nr 1275R Czarna – Białobrzegi – Laszczyny w km 0+010 do 3+562” o wartości ogółem 3 mln 634 tys. 879 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa (50%). Projekt przewidywał wzmocnienie drogi, wyrównanie nawierzchni, utwardzenie poboczy i wykonanie chodnika dla pieszych na łącznej długości 3 km 552 m;

+ 3 mln 887 tys. 621 zł – w 2010 r. dofinansowanie z EFRR do zrealizowanego projektu „Przebudowa dróg powiatowych stanowiących południową drogę awaryjną dla drogi krajowej E 4” w ramach osi priorytetowej II „Infrastruktura techniczna”, Działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna”, Schematu B „Drogi Powiatowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o łącznej wartości 8 mln 325 tys. zł, w tym dofinansowanie z EFRR 48,27%. Przedmiotem projektu jest przebudowa dwóch dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Łańcut w miejscowościach: Kraczkowa, Wysoka i Albigowa wraz z podniesieniem ich nośności z 60 kN/oś do 100 kN/oś, o łącznej długości 8,42 km oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1549 R Kraczkowa – Albigowa w km 7+148; budowa i modernizacja chodników dla pieszych o łącznej długości 4,070 km.

Dodatkowo Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie w latach 2007-2010 pozyskał na wydatki inwestycyjne z zakresu drogownictwa i remonty m.in. dróg, ulic, chodników:
+ 8 mln 559 tys. zł – w 2007 r. łącznie zmodernizowano 22,6 km nawierzchni dróg oraz 3,76 km chodników. Zabezpieczono osuwiska w Handzlówce i Husowie (współudział samorządów gminnych 2 mln 17 tys. zł);
+ 3 mln 193 tys. zł – pozostałe środki zewnętrzne m.in. z rezerw celowych, na likwidację osuwisk i likwidację szkód powodziowych;
+ 9 mln 367 tys. zł – w 2008 r. łącznie zmodernizowano 13,14 km nawierzchni dróg, 6,62 km chodników. Zabezpieczono i przebudowano osuwisko w Krzemienicy. Rozpoczęto budowę mostu w Budach Łańcuckich na rz. Wisłok (współudział samorządów gminnych 2 mln 832 tys. zł);
+ 19 mln 238 tys. zł – w 2008 r. łącznie zmodernizowano 12,11 km nawierzchni dróg oraz 6,7 km chodników. Kontynuacja budowy mostu w Budach Łańcuckich na rz. Wisłok (współudział samorządów gminnych (współudział samorządów gminnych 4 mln 288 tys. zł);
+ 11 mln 596 tys. zł – pozostałe środki zewnętrzne m.in. z rezerw celowych, na likwidację szkód powodziowych;
+ 22 mln zł – w 2010 r. wydatki planowane łącznie na modernizację 13,46 km nawierzchni dróg oraz 14,36 km chodników, dokończenie budowy mostu w Budach Łańcuckich na rz. Wisłok, z czego dotacje z samorządów gminnych (bez 2mln na Albigową i Markową z RPO) 5 mln 191 tys. zł;
+ 5 mln 560 tys. zł – pozostałe środki zewnętrzne m.in. z rezerw celowych, na likwidację szkód powodziowych, NPDLL i RPO

INWESTYCJE OŚWIATOWE

+ 2 mln 853 tys. zł – w 2010 r. dofinansowanie z EFRR na „Modernizację i doposażenie obiektów infrastruktury edukacyjnej powiatu łańcuckiego dla podniesienia poziomu i jakości szkolnictwa w aspekcie potrzeb rynku pracy” w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura publiczna”, Działania: 5.1 „Infrastruktura edukacyjna”, Schematu B „System oświaty”, RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o łącznej wartości: 4 mln 494 tys. 710 zł, w tym dofinansowanie z EFRR (70%). Zmodernizowano budynki i zakupiono nowe doposażenie na potrzeby powiatowych szkół w Łańcucie: I LO, II LO, ZS nr 2, ZST, PCKPiEZ oraz Bursy Szkolnej w Łańcucie;

+ 397 tys. zł – dofinansowanie w 2010 r. i następnych latach projektu „Nauka to potęgi klucz!”, w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o wartości ogółem 459 tys. zł, w tym wkład własny niepieniężny: 62 tys. zł; Głównym celem projektu jest zaoferowanie grupie 558 uczniów powiatowych szkół zawodowych w Łańcucie: ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZST i ZST w Rakszawie możliwości podniesienia i uzupełnienia wiedzy w zakresie matematyki oraz języka angielskiego, zapewnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej oraz doradztwa zawodowego w zakresie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, z wyeliminowaniem stereotypów zawodów związanych z daną płcią (realizacja w okresie od 1.09.2010 r. do 29.06.2012 r.);

+ 199 tys. 157 zł – dofinansowanie w 2010 r. i latach następnych projektu „Poszerz swoje kwalifikacje!”, w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o wartości ogółem: 230 tys. zł, w tym wkład własny niepieniężny: 31 tys. zł; Głównym celem projektu jest umożliwienie grupie 120 uczniów z powiatowych szkół w Łańcucie: ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZST i ZST-G w Rakszawie podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania dodatkowych uprawnień.

Należy zaznaczyć, że staraniem pracowników Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie w latach 2006-2010 pozyskano łącznie na poprawę bazy oświatowej i doposażenie w sprzęt dydaktyczny dodatkowo:
+ 861 tys. zł – z tzw. 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
+ 96 tys. zł – z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
+ 1 mln 745 tys. zł – środki unijne na realizację programów stypendialnych i innych,
+ 509 tys. zł – inne środki spoza budżetu Powiatu Łańcuckiego na cele edukacyjne.
Szczegółowy wykaz inwestycji edukacyjnych został opublikowany na powiatowej stronie www.powiat-lancut.com.pl oraz stronach powiatowych szkół, które mogą się pochwalić skutecznością w pozyskiwaniu środków na edukacyjne programy służące uczniom.

INNE

+ 12 tys. 512 zł – w 2007 r. w 80% dofinansowanie z budżetu państwa na zrealizowany projekt „Przygotowanie producentów Powiatu Łańcuckiego z wieloletnią tradycją kulinarną do umieszczenia swoich wyrobów na Liście Produktów Tradycyjnych” całkowita wartość projektu: 15 tys. 640 zł. Zrealizowano promocję producentów żywności i Tradycyjnych Produktów Powiatu Łańcuckiego, które cechuje wysoka jakość, są wytwarzane w oparciu o tradycyjne receptury;

+ 221 tys. 550 zł – w 2008 r. dofinansowanie z UE na zrealizowany projekt „Turystyka jako niewykorzystana szansa rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu TACIS CBC Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś-Ukraina INTERREG IIA/TACIS CBC. Wartość projektu wynosiła 300 tys. 200 zł, wkład własny Powiatu wyniósł 73 tys. 850 zł. W ramach projektu m.in. 18 maja 2008 r. zrealizowano Pokaz Tradycji Kulturalnych i Kulinarnych Łańcut – Stryj – Jászapáti, w którym to festiwalu wystąpiło ponad 100 artystów z Powiatu Stryjskiego na Ukrainie oraz miasta Jászapáti na Węgrzech. Wydano też folder promujący walory turystyczne powiatu łańcuckiego;

+ 354 tys. 571 zł – w 2009 r. dofinansowanie z UE na zrealizowany projekt „Elektronizacja obiegu dokumentów w ramach usługi E – Urząd w Powiecie Łańcuckim w Łańcucie, etap II” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie: 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Całkowita wartość wyniosła: 511 tys. zł. Wkład własny powiatu: 148,6 tys. zł. W ramach projektu zmodernizowana została baza sprzętowa i programowa, zakupiony program do elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Łańcucie oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych: PCPR, DPS, ZDP, PZOPP, PZON.
Ponadto Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych w latach 2006-2010 opracował następujące wnioski, które jeszcze nie otrzymały dofinansowania w ramach RPO:

„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i kulturalnej w Powiecie Łańcuckim” w ramach osi priorytetowej VI „Turystyka i kultura”, o wartości ogółem: 3 557 412,98 zł, w tym dofinansowanie z EFRR (84,33%): 3mln zł. W ramach realizacji projektu na obszarze gmin: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia oraz miasta Łańcut planuje się wykonanie następujących zadań:
a) oznakowanie i budowę infrastruktury towarzyszącej na trasie rowerowej i szlaku turystycznym (wytyczenie łącznie 132 km ścieżek rowerowych oraz 5 km trasy turystycznej po mieście Łańcucie) z oznaczeniem ich przebiegu w terenie,
b) wykonanie 121 tablic informacyjnych o atrakcyjnych miejscach pod względem przyrodniczym, kulturowym, religijnym lub historycznym,
c) ustawienie 28 bilbordów informujących o lokalizacji najważniejszych atrakcji turystycznych z wizualizacją na mapie oraz informacją o możliwości uzyskania informacji turystycznych,
d) wybudowanie 7 przystanków na trasie rowerowej,
e) wybudowanie 12 zadaszonych wiat z ławeczkami i stojakami na rowery).

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393 R Strażów – Krzemienica w miejscowości Krzemienica” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat: B Drogi Powiatowe Ogółem ok.: 4 898 000,00 zł w tym dofinansowanie (70 %wydatków kwalifikowanych) EFRR oraz Budżet Gminy Czarna ok. 1 mln 400 tys. zł.

PROJEKTY PRZYSZŁOŚCI

+ 8 mln 891 tys. 850 zł wyniesie planowane dofinansowanie z RPO Województwa Podkarpackiego na projekt Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Łańcucki o szacunkowej wartości 10 mln 471 tys. zł (dofinansowanie z RPO 85% wydatków kwalifikowanych). Projekt ten przewiduje modernizację budynku warsztatowego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej oraz zakup innowacyjnego wyposażenia laboratoriów przeznaczonych do praktycznego kształcenia w innowacyjnych kierunkach i w przyszłościowych zawodach.

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na realizację projektu pn. „E-usługi w placówkach edukacyjnych powiatu łańcuckiego”, którego celem jest uruchomienie dziennika elektronicznego, naboru elektronicznego oraz portalu edukacyjnego w placówkach edukacyjnych podległych powiatowi. Aby usługi mogły być realizowane szkoły zostaną doposażone w niezbędny przenośny sprzęt komputerowy.

+ 3 mln 50 tys. zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt znajdujący się w trakcie realizacji „Przebudowa ulic powiatowych w Łańcucie szansą na współorganizację posiedzeń Ministrów w ramach prezydencji Polski w UE” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Schemat: B Drogi Powiatowe. Ogółem plan ok.: 6 mln 500 tys. zł w tym dofinansowanie 70% wydatków kwalifikowanych z EFRR oraz budżetu Miasta Łańcut 1 mln 500 tys. zł. Planuje się przebudowę dróg powiatowych – ulic: Józefa Piłsudskiego w km 0+000 – 0+681, Cetnarskiego w km 0+000 – 0+247,50, Tadeusza Kościuszki w km 0+000 – 0+815,80, 3-go Maja w km 0+000 – 0+465, wraz z przebudową chodników, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kanalizacji deszczowej ulic: Piłsudskiego oraz Cetnarskiego. Wraz z w/w inwestycją planowane jest również wybudowanie miejsc postojowych przy ul. Piłsudskiego;

+ 9 mln 995 tys. 608 zł – dofinansowanie z EFRR na w trakcie realizacji projektu pn. „Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego: Przeworsk – Gać – Markowa (gr. powiatu), Nowosielce – Dębów, Dębów – Wojciechówka, Albigowa – Husów –Rzeki” Projekt będzie realizowany przez Powiat Przeworski w partnerstwie z Powiatem Łańcuckim zgodnie z porozumieniem z 23.02.2010 r. w sprawie realizacji w/w projektu. Łączna kwota: 18 mln 32 tys. zł w tym dofinansowanie: EFRR 70% wydatków kwalifikowanych: Z budżetu Powiatu Łańcuckiego zaplanowano wydatkować 2 mln 967 tys. zł, z budżetów gm. Markowa i gm. Łańcut dalsze 2 mln 443 tys. zł. Inwestycje zlokalizowane na terenie Powiatu Łańcuckiego: – Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1 543 R Przeworsk – Gać – Markowa, od m. Gać (granica powiatu) do drogi powiatowej Nr P 1 544 Albigowa – Husów w m. Markowa, o długości 7,189 km. – Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1 544 R Albigowa – Husów, od drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary w m. Albigowa do m. Markowa, długości 3,023 km.

Materiał przygotowany przez:
Robert Kochman – Sekretarz Powiatu Łańcuckiego
„Gazeta Łańcucka” listopad 2010, Nr 11/185

IV kADENCJA pOWIATU

 

 

One comment

Dodaj komentarz