Działalność samorządowa

Wszystko zaczęło się od się od startu w wyborach do samorządu gminnego w 1998 roku. Nie uzyskałem mandatu, ale uzyskałem dobry wynik, dzięki czemu zaproponowano mi start w wyborach do Rady Powiatu Łańcuckiego w 2002 roku. Znowu wysoki wynik, ale brakło głosów, żeby zostać radnym. Sukces przyszedł w 2006, gdy zostałem radnym Rady Powiatu Łańcuckiego. Powierzono mi funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji.