I sesja rady Powiadu Łańcuckiego VII kadencji

Na pierwszej inauguracyjnej sesji w poniedziałek 6 maja 2024 r. Rada Powiatu Łańcuckiego wybrała na starostę łańcuckiego Adama Mieczysława Krzysztonia z Kraczkowej, dotychczasowego starostę, który zaproponował nowy Zarząd Powiatu w starym składzie. Rada wybrała wicestarostę Barbarę Pilawę-Kraus z Łańcuta oraz trzech społecznych Członków Zarządu Powiatu Łańcuckiego: Halinę Golec z Pogwizdowa, Jana Kiliana z Markowej i Mariana Kurka z Korniaktowa Północnego. Przewodniczącym Rady Powiatu Łańcuckiego został wybrany Stanisław Panek z Żołyni a stanowiska dwóch wiceprzewodniczących objęli Wincenty Morycz z Krzemienicy i Agnieszka Rzepka z Rakszawy. We władzach Powiatu Łańcuckiego VII kadencji znaleźli się reprezentanci wszystkich siedmiu samorządów gminnych z terenu powiatu.

💬 Rada Powiatu ustaliła skład stałych komisji rady i wybrała ich przewodniczących. W Komisji Rewizyjnej przewodniczącym został Kamil Marcin Chmiel z Dąbrówek, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji – Joanna Dorota Murias z Kraczkowej, Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej – Michał Aleksander Mac z Łańcuta, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – Mariusz Piotr Rejman z Krzemienicy, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – Zbigniew Łoza z Wysokiej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Monika Beata Roman z Łańcuta. Ponadto Rada Powiatu wybrała na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Izabelę Karolinę Pomykała z Łańcuta oraz Sekretarza Komisji Łukasza Jakuba Rzepkę z Białobrzeg. (tekst: https://www.facebook.com/powiatlancut)

fotografia oraz tekst autorstwa Roberta Kochmana Sekretarza Powiatu Łańcuckiego