Konferencja w Rzeszowie na UR

W dniu 8 kwietnia 2024r. uczestniczyłem w II Podkarpackiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dot. aktywności fizycznej i zbilansowanej diety. Tematyka bardzo ciekawa i ważna. Z wielką uwagą wysłuchałem prelekcji wyśmienitych naukowców. Przedstawiane wyniki badań są przerażające. Dla przykładu dr Krzysztof Warchoł przytoczył: tylko 18.6% dzieci i młodzieży jest umiarkowanie aktywna fizycznie przez co najmniej 60 minut dziennie(IMiDz). Jeszcze gorzej wypadają badania rzeczywistej aktywności uczniów w czasie lekcji wf. Konferencja zainspirowała mnie do wdrożenia w szkole i środowisku działań na rzecz poprawy zdrowia i podniesienia aktywności fizycznej.

Podziękowania

Drodzy Wyborcy!

Zostały ogłoszone oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 na stronach PKW. Dziękuję za 920 głosów oddanych na moją kandydaturę. Dzięki Państwa poparciu uzyskałem mandat radnego Rady Powiatu Łańcuckiego VII kadencji. Serdecznie dziękuję.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kurek-jpg.jpg

Brązowy Krzyż Zasługi

4 kwietnia 2024 r. miało miejsce uroczyste podsumowanie VI kadencji Rady Powiatu Łańcuckiego (2018-2024). Była to doskonała okazja by podziękować Radnym  oraz Zarządowi Powiatu Łańcuckiego za pracę na rzecz lokalnej społeczności.

W trakcie spotkania uhonorowano, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Odznaczeniami Państwowymi, osoby zasłużone w pracy społecznej na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Łańcuckiego. Aktu dekoracji dokonał wicewojewoda podkarpacki Pan Paweł Bartoszek.

Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi w działalności społecznej i samorządowej otrzymali:

Jan Kilian Członek Zarządu Powiatu Łańcuckiego oraz Robert Kochman Sekretarz Powiatu Łańcuckiego.

Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności społecznej i samorządowej otrzymali:

Halina Golec Członek Zarządu Powiatu Łańcuckiego oraz Marian Kurek Członek Zarządu Powiatu Łańcuckiego.

Dziękuję wszystkim osobom, z którymi pracowałem społecznie na rzecz dzieci i młodzieży, dziękuję nauczycielom, rodzicom, członkom i zawodnikom UKS Gimbrzeg, działaczom SZS i LZS, pracownikom GOSiR oraz wszystkim samorządowcom z rady powiatu trzech kadencji, rad gmin i miasta. Odznaczenie dostaje jedna osoba, ale jej sukces poprzedzony jest współpracą z bardzo wieloma osobami i instytucjami. Dziękuję wszystkim wyborcom, którzy postawili na moją kandydaturę. Razem stworzyliśmy WSPÓLNE DOBRO. Dziękuję i gwarantuję, że odznaczenie to nie koniec kariery, ale punkt wyjścia do dalszego działania na rzecz społeczności lokalnej i powiatowej.

https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/uroczyste-podsumowanie-vi-kadencji-rady-powiatu-lancuckiego,3405.html

Wybory samorządowe 2024- program działania na VII kadencję

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kurek-jpg.jpg

Program działania na VII kadencję:

 • dokończenie budowy hali sportowej przy ZS nr 1 w Łańcucie i jej pełne wyposażenie
 • rozwój edukacji ponadpodstawowej,
 • wspieranie zdolnej młodzieży poprzez program stypendialny oraz prowadzenie klas sportowych,
 • dofinansowanie biletów dla uczniów korzystających z transportu publicznego,
 • modernizacja  struktury  szkolnictwa ponadpodstawowego, w tym remont budynku  I LO
  w Łańcucie,
 • wdrożenie inicjatyw wspierających potrzeby edukacyjne młodzieży, w tym uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • dostosowanie  szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, współpraca
  z lokalnymi przedsiębiorcami,
 • racjonalna  modernizacja dróg powiatowych, budowa przejść dla pieszych i bezpiecznych skrzyżowań,
 • wspieranie działalności Centrum Medycznego w Łańcucie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie psychofizyczne dzieci i młodzieży,
 • wspieranie przedsiębiorczości poprzez dofinasowanie programów realizowanych przez PUP.

Ruszyła budowa przejść dla pieszych w Białobrzegach

Ruszyła budowa przejść dla pieszych w Białobrzegach na drodze powiatowej Białobrzegi- Podzwierzyniec. Termin budowy nie jest oczywiście uwarunkowany terminarzem wyborczym, ale harmonogramem działań wynikających z wielu warunków, a przede wszystkim możliwości otrzymania dotacji z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg dla zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu RDRD-P4/C/2023, a także możliwościami firmy , która wygrała przetarg. Dziękuję Radzie Rodziców, która mocno mnie dopingowała, aby jak najszybciej powstało bezpieczne przejście dla pieszych między przedszkolem a szkołą podstawową, placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół w Białobrzegach. Przejścia będą w okolicy Biedronki, szkoły, Urzędu Gminy w Białobrzegach i dodatkowe w miejscu przejścia chodnika z prawej strony na lewą( na wysokości Stacji Paliw.

Łączna kwota zadania to – 398 980,30 zł , dotacja 2023: 285 200,00 zł;  Powiat Łańcucki 2024: 56 890,15 zł,  Gmina Białobrzegi  2024: 56 890,15 zł.

Remonty dróg

Przebudowa drogi powiatowej nr 1517R Korniaktów – Rogóżno w Korniaktowie Płd. od km 2+292,45 do 3+233,50 ZDP.472.9.2023 dn. 17.10.2023 10 miesięcy / PBI

2024 Dotacja: 1 906 492,00 zł, Powiat Łańcucki:544 862,05 zł; Gmina Białobrzegi: 544 862,05

Termin wykonania : 2024 ROBOTY BUDOWLANE TRWAJĄ i pierwsze efekty widać

Przebudowa drogi powiatowej nr 1523R Białobrzegi – Kosina w systemie zaprojektuj i wybuduj ZDP.472.5.2023 dn. 13.07.2023 term. 16 miesięcy / Strabag – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dla wieloletniego zadania powiatowego RFRD-P20/A/2023 z dnia 27.04.2023

Całość zadania: 7 348 122,87 zł; Dotacja: 4 408 873,00 zł Powiat Łańcucki: 423 497,53 zł, Gmina Łańcut 2 515 752,34 zł; Gmina Białobrzegi 143 902,00 zł