Praca z młodzieżą w gimnazjum

Praca z dziećmi i młodzieżą jest trudna i wymaga wiele wysiłku, ale przynosi też dużo satysfakcji. We wrześniu 1987 rozpocząłem pracę zawodową w Szkole Podstawowej nr 1 w Białobrzegach jako nauczyciel wychowania fizycznego, a w 1989 przejąłem funkcję Gminnego Organizatora Sportu. Moje zadanie, we współpracy z pozostałymi nauczycielami i Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie polegało na organizowaniu współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Gminy Białobrzegi, do 1999 roku były to szkoły ośmioklasowe. Nie było wtedy choćby jednej prawdziwej sali gimnastycznej, dlatego zawody przeprowadzano na świeżym powietrzu. Reprezentacje szkół rywalizowały w piłce nożnej, ręcznej, tenisie stołowym, lekkoatletyce, szachach, w konkursach dla najmłodszych np. „Baw się razem z nami”. Kilka razy odbyły się zawody w siatkówce dziewcząt i badmintonie w małej salce gimnastycznej w SP nr 2 w Białobrzegach. Rozgrywano również ligę tenisa stołowego.

Po rozpoczęciu pracy w Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach w 1999 r. przygotowywałem uczniów do wielu imprez sportowych. Powstał też UKS Gimbrzeg. Oddzielnym rozdziałem w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej była organizacja wyjazdów na obozy językowe Euroweek w Kotlinę Kłodzką i na Zielone szkoły do Lutowisk, Szczawnicy, Władysławowa i Poznania.