Kadencja 2014-2018

Edukacja- studnia bez dna. Edukacja kosztuje, dobra edukacja bardzo dużo kosztuje . W tej kadencji dla rozwoju naszych szkół zrobiono bardzo wiele. Oto wybrane rezultaty pracy: zarządu i wydziałów starostwa,  komisji edukacji i całej rady powiatu:

  1. Budowa i oddanie do użytku Powiatowej Hali Sportowej im. Józefa Witka przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie- projekt „Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego” – 7 mln 200 tys. zł, 2 mln 948 tys- dofinansowanie z RPO Wojew. Podkarp., 3 mln 300 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
  2. Remont sali gimnastycznej przy ZS nr 2 w Łańcucie-936 297 zł plus 33 472 zł z PEFRON i taka sama kwota z powiatu na przebudowę i dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3. Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa elewacji ZS nr 1 w Łańcucie 689 tys. zł.
  4. Remont hali sportowej przy I LO w Łańcucie– Projekt „Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego”  RPO Województwa Podkarpackiego 690 tys, zł.
  5. Wyposażenie pracowni chemicznej w I LO w Łańcucie -68 tys.zł.
  6. Doposażenie sali informatycznej w ZS nr 1 w Łańcucie.- 78 tys. zł.
  7. Remont w ZST – 244 tys. zł
  8. Remont budynków w PCKP i EZ im. F.Dzierżanowskiego w Łańcucie-  732 tys.
  9. Projekt „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie łańcuckim” – 1 mln 580 tys. zł. dofinansowanie z RPO PW – 1 mln 343 tys. dla uczniów ZS nr 2, ZS nr 3, ZST i  PCKPiEZ.
  10. Doposażenie bibliotek szkól prowadzonych przez powiat łańcucki- 75 tys. (dofinansowanie 60 tys.zł.

slajdy prezentacji -źródło: www.powiatlancut.pl

owiat łańcucki, jak wszystkie samorządy, ma bardzo wiele zadań. na które nie zawsze i w odpowiedniej kwocie otrzymuje dotacje rządowe. Jednym z priorytetów jest zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej poprzez działalność Centrum Medycznego w Łańcucie sp z o.o. Corocznie Rada Powiatu podejmuje decyzje o podnoszeniu kapitału spółki o 800 000, zł. Aby spółka mogła wziąć kredyt i rozpocząć budowę nowego pawilonu kapitał zwiększono jednorazowo o 3 mln 200 tys zł. Był to bardzo duży jednorazowy, konieczny wydatek powiatu. ale efekty możemy już oglądać jadąc drogą E4. Jaki jest  poziom usług należy już do oceny przez każdego z nas, bo jak niektórzy mówią „nie ściany leczą, ale ludzie”. Trudno wyobrazić sobie jednak lecznictwo bez spełnienia standardów i wymogów XXI wieku, nie mówiąc już o setkach przepisów i rozporządzeń. Poniżej kolejne inwestycje w szpitalu:

   źródło: www,powiatlancut.pl

………………………………………………………………………….

Jak zwykle wiele kontrowersji budzi działalność Wydziału Komunikacji. Osobiście sprawdziłem szybkość obsługi czekając w kolejce(czerwiec 2016). Sprawę załatwiłem w niecałą godzinę. Niezły czas. W tej kwestii uwagę zwracało do mnie kilka osób, z reguły narzekając na ciągłe kolejki. Poruszałem te sprawy na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i Rady Powiatu. W celu usprawnienia wprowadzono tzw.elektroniczny system kolejkowy, który przynajmniej w pewnym zakresie rozwiązuje problem. Ze względów lokalowych, osobiście, jestem zwolennikiem wybudowania nowego wydziału komunikacji z odpowiednim dużym parkingiem.

źródło:www.powiatlancut.pl

…………………………………………………………………………………….

21 listopad 2015

Rok pracy w radzie to dziewięć sesji Rady Powiatu i po prawie tyle samo posiedzeń poszczególnych komisji. Wniosek o utworzeniu zespołu administracyjno-ekonomicznego do obsługi szkół spowodował powstanie komisji doraźnej, która opracowała  warianty zmian. Zespół jednak nie powstanie(szkoda)- byłem zwolennikiem takiego rozwiązania. Praca komisji przyniosła jednak pewne ustalenia, jak np. ujednolicenie stanowisk w administracji i w obsłudze w poszczególnych szkołach. Z czasem da  to też pewne oszczędności i nie będzie budzić kontrowersji.

PZOPP w Łańcucie z dniem 31 grudnia br. zaprzestanie swojej działalności, jednak Gracja i POS będą działać w strukturze ZPO (bursa). Młode sokoły działają w GOKiCz w Białobrzegach już od 1 września br.

Najbliższe posiedzenia komisji rady powiatu dotyczyć będą  przede wszystkim pracy nad projektem budżetu na 2016 r.(opiniowanie) Czy potrzeby edukacyjne zostaną zaspokojone – zobaczymy.

……………………………………………………………………………………………………..

czerwiec 2015

Czas mija szybko, dopiero były wybory samorządowe 2014, a minęło już pół roku. Rada Powiatu obradowała sześć razy, 5 razy Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, 3 razy Komisja Rewizyjna. Podobnie pozostałe komisje. Pierwsze sześć miesięcy można uznać za udane. Oprócz  głosowania nad uchwałami dotyczącymi bieżących spraw, debatowano nad zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania edukacji, służby zdrowia, bezpieczeństwa.

Komisja EKSiR , której mam zaszczyt przewodniczyć,  wypracowała pierwsze wnioski:

Zwiększenie kwoty na stypendia dla uczniów z 8 tyś na 15 tyś,

Zwiększenie kwoty do 60 tyś  na lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży poprzez częściową refundację dopłat do biletów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Powiatu Łańcuckiego na rok szkolny 2015/2016.( z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków)

Ważnym krokiem w kierunku przeprowadzenia zmian w funkcjonowaniu oświaty było przyjęcie kolejnych wniosków:

Komisja wnioskuje o utworzenie Zespołu Administracyjno – Ekonomicznego do obsługi szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łańcucki. Za w/w wnioskiem głosowało 6 członków komisji, 2 wstrzymało się od głosu.

Komisja wnioskuje o przekształcenie Powiatowego Zespołu Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie w Ognisko Pracy Pozaszkolnej i włączenie go w strukturę Placówek Oświatowych w Łańcucie. Za w/w wnioskiem głosowało 8 członków komisji – jednogłośnie .

Rzeczywistość przynosi nowe wyzwania, to co funkcjonowało przed kilkoma laty niekoniecznie przystaje do współczesności. Mam nadzieję, że planowane zmiany podniosą poziom jakości pracy szkół ponadgimnazjalnych, a oferta dostosowana będzie do aktualnych potrzeb młodzieży.