Kadencja 2018-2024

Inwestycje zaplanowane na 2024

Budowa przejść dla pieszych w Białobrzegach

Dotacja: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 dla zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu RDRD-P4/C/2023 z dnia 31.10.2024

2 przejścia nowe + 1 przejście modernizacja + remont chodnika – 398 980,30 zł

Finansowanie: Dotacja 2023: 285 200,00 zł;  Powiat Łańcucki 2024: 56 890,15 zł,  Gmina Białobrzegi  2024: 56 890,15 zł

Termin wykonania: OCZEKIWANIE NA ROZPOCZĘCIE ROBÓT kwiecień – maj 2024.


„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną …..”

Przebudowa drogi powiatowej nr 1517R Korniaktów – Rogóżno w Korniaktowie Płd. od km 2+292,45 do 3+233,50 ZDP.472.9.2023 dn. 17.10.2023 10 miesięcy / PBI

2024 Dotacja: 1 906 492,00 zł, Powiat Łańcucki:544 862,05 zł; Gmina Białobrzegi: 544 862,05

Termin wykonania : 2024 TRWAJĄ ROBOTY BUDOWLANE


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dla remontowego zadania powiatowego RFRD – P6/B/2023 z dnia 22.09.2023

Remont drogi powiatowej nr 1520R w m. Wola Dalsza ZDP.472.7.2023 dn. 07.11.2023

 Całość zadania: 3 268 770,36 zł, dotacja: 1 800 000,00 zł; Powiat Łańcucki 734 385,18 zł; Powiat Łańcucki 734 385,18 zł

Termin 2024: OCZEKIWANIE NA ROZPOCZĘCIE ROBÓT


Przebudowa drogi powiatowej nr 1523R Białobrzegi – Kosina w systemie zaprojektuj i wybuduj ZDP.472.5.2023 dn. 13.07.2023 term. 16 miesięcy / Strabag – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dla wieloletniego zadania powiatowego RFRD-P20/A/2023 z dnia 27.04.2023

Całość zadania: 7 348 122,87 zł; Dotacja: 4 408 873,00 zł Powiat Łańcucki: 423 497,53 zł, Gmina Łańcut 2 515 752,34 zł; Gmina Białobrzegi 143 902,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1518R w Budach Łańcuckich
Wartość zadania: 6 mln 576 tys. 137 zł
Zakładany okres realizacji: od sierpnia 2024 r. do lipca 2025 r.
W ramach zadania wykonane zostaną prace budowlane na odcinku drogi o długości 1916 m.b.
Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez budowę nowego odcinka chodnika w km 6+406,00 – 7+291,50 po stronie lewej, budowę nowego odcinka chodnika w km 7+287,31 – 7+502,43 po stronie prawej, przebudowę chodnika w km 7+511,68 – 8+250,82 po stronie prawej. Inwestycja znacząco podniesie standard techniczny drogi poprzez wzmocnienie nawierzchni jezdni i dostosowanie parametrów geometrycznych drogi do kategorii powiatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres inwestycji obejmuje również przebudowę odwodnienia drogi celem zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego.
Przedmiotowa droga łączy miejscowości Korniaktów Południowy – Budy Łańcuckie – Świętoniowa i jest bezpośrednio skomunikowana z drogami powiatowymi 1515R, 1516R, 1517R. W bezpośrednim sąsiedztwie z przedmiotową drogą znajduje się szkoła, obiekt sportowy i ochotnicza straż pożarna. Ponadto droga prowadzi do obiektu sakralnego w Korniaktowie Południowym. Droga prowadzi do miejscowości Białobrzegi w której zlokalizowane są tereny inwestycyjne. https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/powiat-lancucki-pozyskal-kolejne-srodki-z-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog,3339.html

Inwestycje rozpoczęte i zakończone

W dniu 3 października 2023 r. nastąpiło zakończenie inwestycji w ramach projektu  finansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Poprawa bezpieczeństwa na drogach nr 1260R i 1511R w miejscowościach: Rakszawa, Brzóza Stadnicka i Żołynia.

To jedna z realizowanych ostatnio w powiecie łańcuckim inwestycji drogowych obok zakończonej w lipcu 2023 r. rozbudowy drogi powiatowej nr 1369R Węgliska – Trzeboś oraz rozbudowy drogi powiatowej nr 1547R Albigowa – Handzlówka. 

Obecni w czasie otwarcia, po rozbudowie i remoncie drogi, zgodnie podkreślali konieczność inwestowania w poprawę infrastruktury drogowej oraz solidarne zaangażowanie finansowe samorządów, powiatowego i gminnych, w realizację inwestycji. Tak duże inwestycje nie byłyby możliwe bez środków z Polskiego Ładu i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/bezpieczne-drogi-to-dla-samorzadu-powiatu-lancuckiego-priorytet,3338.html

W święto  św. Michała Archanioła, patrona powiatu łańcuckiego, 29.09.2023 r. miało miejsce uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego upamiętniającego budowę hali sportowej oraz budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie oraz Zespole Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie.

Dokument upamiętnia okoliczności jakie towarzyszą prowadzonej budowie. Uroczystość, jako przedstawiciel inwestora, prowadził Krzysztof Ozga Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Łańcucie, który zapoznał zebranych gości z podstawowymi faktami związanymi z budową obiektu oraz treścią aktu. Głos zabrali również poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, starosta łańcucki Adam Krzysztoń, dyrektorzy szkół Dorota Grzesik i Jacek król oraz prezes Zarządu AJ PROFIBUD Ryszard Kurpyta.

Wszyscy obecni złożyli podpisy pod dokumentem, który razem z monetami polskimi pozostającymi obecnie w obiegu, medalem pamiątkowym wybitym na okoliczność 25-lecia Powiatu Łańcuckiego, wydawnictwami upamiętniajacymi beatyfikację Rodziny Ulmów z Markowej, fotografiami terenu przed budową oraz emblematami starostwa i szkół został zamurowany w ścianie powstającego obiektu.

Wartość umowy to 21 889 992,86 zł z VAT, z czego kwota 11 900 000 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”, natomiast pozostałe środki zostały zabezpieczone przez Powiat Łańcucki. Starosta złożył  podziękowanie za pomoc z pozyskaniu dofinansowania Kazimierzowi Gołojuchowi. https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/wmurowanie-aktu-erekcyjnego-pod-nowy-obiekt-sportowo-dydaktyczny,3337.html

Nowa kładka w Woli Dalszej

17-07-2023

  Dzięki zaangażowaniu samorządów: Powiatu Łańcuckiego, Gminy Białobrzegi, Gminy Czarna i Miasta Łańcuta, ich mieszkańcy mogą już korzystać z nowej kładki w Woli Dalszej na Starym Wisłoku. Ten szybki, bezpieczny dostęp do pobliskich miejsc takich jak: kościół, cmentarz, szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, czy punkty handlowe w dzielnicy Łańcut – Podzwierzyniec był bardzo ważny dla naszych mieszkańców. Brak kładki położonej obok cmentarza parafialnego w Łańcucie, był szczególnie uciążliwy dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, które poruszają się pieszo lub rowerem. Odtworzenie dogodnego ciągu komunikacyjnego przez Stary Wisłok w tym miejscu było więc bardzo potrzebne.
  Gmina Białobrzegi jako koordynator tej inwestycji, przeprowadziła postępowanie w trybie ustawy prawo zamówień publicznych w wyniku czego został wybrany wykonawca – firma Sagat Sp. z o. o. z Woli Dalszej. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 489 tys. 540 zł i został sfinansowany z budżetów wyżej wymienionych czterech samorządów terytorialnych. https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/nowa-kladka-w-woli-dalszej,3309.html

Symboliczne wbicie łopaty pod długo oczekiwaną inwestycję

07-06-2023

Dzisiaj miało miejsce symboliczne wbicie łopaty pod długo oczekiwaną, przez mieszkańców powiatu łańcuckiego, inwestycję.

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z budową tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 pod torowiskiem linii kolejowej” w Łańcucie jest faktem.

Ta bardzo ważna inwestycja drogowa nie powstałaby bez zaangażowania Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przy wsparciu Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha oraz lokalnych samorządów. Nowa inwestycja  zastąpi przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Podzwierzyniec. Bezkolizyjne skrzyżowanie nie tylko poprawi bezpieczeństwo ruchu, ale także pozwoli na płynny przejazd pod torami i znacznie usprawni komunikację na drodze wojewódzkiej.

W kwietniu br. został przekazany plac budowy Wykonawcy INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. i roboty drogowe zostały oficjalnie rozpoczęte. Partnerem tej inwestycji jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Całkowita wartość zadania wynosi: 36 309 761,08 PLN. https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/symboliczne-wbicie-lopaty-pod-dlugo-oczekiwana-inwestycje,3292.html

„Łącznik” w powiecie łańcuckim już w budowie

16-03-2023

  W czwartek 16 marca 2023 r. w Woli Dalszej w powiecie łańcuckim miało miejsce uroczyste rozpoczęcie „Budowy wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 Łańcut do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie”, która jest realizowana w latach 2022-2024. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 32,55 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) było możliwe rozpoczęcie tej bardzo potrzebnej inwestycji i oczekiwanej przez mieszkańców powiatu łańcuckiego. Samorząd Województwa Podkarpackiego na sfinansowanie tego zadania przeznaczył ponad 81 mln zł.
  Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń podziękował Andrzejowi Adamczykowi Ministrowi Infrastruktury i Rafałowi Weberowi Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Ewie Leniart Wojewodzie Podkarpackiemu, że w powiecie łańcuckim została dofinansowana z RFRD jedna z 51 obwodnic budowanych w kraju przez Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego.
  Wyraził też wdzięczność dla Marszałka Władysława Ortyla, Zarządu i Sejmiku Województwa Podkarpackiego, że obecnie na terenie powiatu łańcuckiego prowadzą dwie bardzo kosztowne inwestycje infrastrukturalne, jak budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta tzw. „łącznika” oraz tunelu pod przejazdem kolejowym na Podzwierzyńcu.
  Starosta A. Krzysztoń podziękował za bardzo dobrą współpracę i wspieranie starań w pozyskiwaniu środków na te i inne inwestycje na terenie powiatu łańcuckiego Posłowi Kazimierzowi Gołojuchowi Przewodniczącemu Sejmowej Podkomisji stałej do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/lacznik-w-powiecie-lancuckim-juz-w-budowie,3257.html

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego I kadencji

13-01-2023

W czwartek 12 stycznia 2023 r. odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego I kadencji.

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Marek Uberman, który po złożeniu przez młodych radnych ślubowania, wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego. Wybrano również  Prezydium Rady. Przewodniczącym został Adam Majcher, zastępcą Szymon Jurek zaś sekretarzem Patryk Cyburt. https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/pierwsza-sesja-mlodziezowej-rady-powiatu-lancuckiego-i-kadencji,3238.html

23 listopada 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łańcucie została podpisana umowa na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łańcucie na rzecz podniesienia jakości edukacji uczniów ZS nr 1 i ZS nr 3 w Łańcucie – etap I”.

Umowę podpisali Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki, Barbara Pilawa-Kraus Wicestarosta Łańcucki oraz ze strony wykonawcy robót Ryszard Kurpyta Prezes Zarządu AJ PROFIBUD Sp. z o.o. oraz Janusz Naróg Wiceprezes Zarządu AJ PROFIBUD Sp. z o.o. W podpisaniu uczestniczyli dyrektorzy: ZS nr 1 Dorota Grzesik, ZS nr 3 Jacek Król oraz Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP, któremu starosta łańcucki złożył podziękowania za pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Wartość umowy to 21 889 992,86 zł z VAT, z czego kwota 11 900 000 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”, natomiast pozostałe środki zostały zabezpieczone przez Powiat Łańcucki.  https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/umowa-na-budowe-hali-sportowej-przy-zespole-szkol-nr-1-im-janusza-korczaka-w-lancucie-podpisana,3217.html

Otwarcie nowej infrastruktury sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie

13-10-2022 Powiat Łańcucki zakończył realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem oraz budowa obiektów małej architektury w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Łańcucie”. Projekt ten otrzymał dofinasowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2021. 

Konsekwentnie stawiamy na sport ⚽️🏀🏐 01.06.2022

Powiat Łańcucki rozpoczyna realizację zadania inwestycyjnego złożonego do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. „Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem oraz budowa obiektów małej architektury w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Łańcucie”, który otrzymał dofinasowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2021.

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Łańcucie podpisano umowę z wykonawcą, firmą OBO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na realizację zadania zadania.

👉Wartość zadania ogółem: 1 446 983,08 zł

👉Wartość dofinansowania: 710 610,54 zł

👉Planowana data zakończenia zadania: 31.10.2022 r.

👉W zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane:

🔹wykonanie boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni o wymiarach wewnętrznych – 32,00 x 45,00 m oraz obrysie zewnętrznym – 32,80 x 45,80 m oraz elementy ogrodzenia boiska, powierzchnia użytkowa 1440,00 m2, powierzchnia całkowita 1502,24 m2.,

🔹wykonanie utwardzeń terenu z kostki betonowej w północnej części kompleksu sportowego o powierzchni 410,00 m2 oraz miejsc postojowych;

🔹wykonanie utwardzeń terenu z nawierzchni syntetycznej w zachodniej części kompleksu – ciągi o wymiarach 105,00 x 2,49 m, o powierzchni zewnętrznej 261,38 m2

🔹wykonanie bieżni do skoku w dal wraz z zeskokiem piaszczystym o łącznej długości 40 m i powierzchni 67,82 m2, belka do odbicia, obszar wykonany z nawierzchni syntetycznej – 41,00 m2.”

🔹dostawa i montaż wyposażenia sportowego dedykowanego do zastosowań zewnętrznych:

2 kpl. słupków (4 słupki) do siatkówki wraz z siatkami, antenkami, osłonami na słupki, stanowiskiem sędziowskim, słupki z regulacją zawieszenia siatki, demontowalne, tuleje zaślepiane,

2 kpl. koszy do gry w koszykówkę (2 sztuki) wraz z tablicami, obręczami uchylnymi, siatkami do obręczy, możliwość regulacji wysokości kosza – mechanizm nie wymagający modyfikowania uchwytów / łączników, demontowalna osłona na słupy,

1 kpl. bramek do piłki ręcznej (2 sztuki) wraz z siatkami i odciągami zapewniającymi stabilność zawieszenia siatki, montowane w tulejach z możliwością demontażu, elementy zaślepiające tuleje,

🔹dostawa i montaż tablicy informacyjnej, regulamin, dane kontaktowe administratora, numery alarmowe,

🔹budowa zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu – boiska wielofunkcyjnego – 11 kpl. słupów oświetleniowych z naświetlaczami LED,

🔹budowa obiektów małej architektury – siłownie plenerowe – 6 zestawów podwójnych urządzeń fitness

🔹wykonanie utwardzenia terenu z kostki gumowej o powierzchni łącznej wraz z obrzeżami 165,00 m2;

🔹wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, obsianie trawą przestrzeni po prowadzonych robotach niwelacyjnych.

************

Po czasie pandemicznym zaczęły się sesje w normalnym trybie. Poniżej jedna z sesji Rady Powiatu Łańcuckiego połączona z wizytą w Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie, 30 maj 2022r.

*****

Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie wizytował Zarząd Powiatu Łańcuckiego zapoznając się z problemami w jego funkcjonowaniu m.in. potrzebie remontu dach oraz ułatwienia codziennego dostępu dla zwiedzających.

****

W dniu 20.01.2022 roku odbyło się otwarcie powiatowego archiwum, wybudowanego za US w Łańcucie. Nowe pomieszczenia, systemy komputerowe, przesuwane szafy to odpowiednie warunki do prowadzenia archiwum. W czasie otwarcia obowiązywały obostrzenia związane z COVID a na zewnątrz mocne opady śniegu.

*****

Emocje wyborcze i powyborcze opadły. Radni zostali zaprzysiężeni. W czasie I sesji , która odbyła 19 listopada 2018 r. , jako jeden z dwudziestu jeden radnych otrzymałem zaświadczenie o wyborze i złożyłem ślubowanie.  W czasie 6-godzinnej sesji wybrano nowe władze. Powołano mnie na członka Zarządu Powiatu Łańcuckiego. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie. Nowa funkcja  w moim przekonaniu , jest efektem pracy w radzie w poprzednich kadencjach, w tym przewodniczenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Łańcuckiego.  Jeszcze większe znaczenie mogły mieć rezultaty wyborów, w których uzyskałem czwarty wynik punktowy i drugi procentowy. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie głosy. Nowa funkcja to nie tylko zaszczyt, ale wielkie zadanie. Mam nadzieję, że współpraca wszystkich radnych pozwoli na zrównoważony rozwój ziemi łańcuckiej w wielu obszarach.

więcej: https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/po-pierwszej-sesji-w-powiecie-lancuckim,2440.html