Wybory samorządowe 2024- program działania na VII kadencję

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kurek-jpg.jpg

Program działania na VII kadencję:

 • dokończenie budowy hali sportowej przy ZS nr 1 w Łańcucie i jej pełne wyposażenie
 • rozwój edukacji ponadpodstawowej,
 • wspieranie zdolnej młodzieży poprzez program stypendialny oraz prowadzenie klas sportowych,
 • dofinansowanie biletów dla uczniów korzystających z transportu publicznego,
 • modernizacja  struktury  szkolnictwa ponadpodstawowego, w tym remont budynku  I LO
  w Łańcucie,
 • wdrożenie inicjatyw wspierających potrzeby edukacyjne młodzieży, w tym uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • dostosowanie  szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, współpraca
  z lokalnymi przedsiębiorcami,
 • racjonalna  modernizacja dróg powiatowych, budowa przejść dla pieszych i bezpiecznych skrzyżowań,
 • wspieranie działalności Centrum Medycznego w Łańcucie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie psychofizyczne dzieci i młodzieży,
 • wspieranie przedsiębiorczości poprzez dofinasowanie programów realizowanych przez PUP.