Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Konferencja w Rzeszowie na UR

W dniu 8 kwietnia 2024r. uczestniczyłem w II Podkarpackiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dot. aktywności fizycznej i zbilansowanej diety. Tematyka bardzo ciekawa i ważna. Z wielką uwagą wysłuchałem prelekcji wyśmienitych naukowców. Przedstawiane wyniki badań są przerażające. Dla przykładu dr Krzysztof Warchoł przytoczył: tylko 18.6% dzieci i młodzieży jest umiarkowanie aktywna fizycznie przez co najmniej 60 minut dziennie(IMiDz). Jeszcze gorzej wypadają badania rzeczywistej aktywności uczniów w czasie lekcji wf. Konferencja zainspirowała mnie do wdrożenia w szkole i środowisku działań na rzecz poprawy zdrowia i podniesienia aktywności fizycznej.

Podziękowania

Drodzy Wyborcy!

Zostały ogłoszone oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 na stronach PKW. Dziękuję za 920 głosów oddanych na moją kandydaturę. Dzięki Państwa poparciu uzyskałem mandat radnego Rady Powiatu Łańcuckiego VII kadencji. Serdecznie dziękuję.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kurek-jpg.jpg

Brązowy Krzyż Zasługi

4 kwietnia 2024 r. miało miejsce uroczyste podsumowanie VI kadencji Rady Powiatu Łańcuckiego (2018-2024). Była to doskonała okazja by podziękować Radnym  oraz Zarządowi Powiatu Łańcuckiego za pracę na rzecz lokalnej społeczności.

W trakcie spotkania uhonorowano, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Odznaczeniami Państwowymi, osoby zasłużone w pracy społecznej na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Łańcuckiego. Aktu dekoracji dokonał wicewojewoda podkarpacki Pan Paweł Bartoszek.

Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi w działalności społecznej i samorządowej otrzymali:

Jan Kilian Członek Zarządu Powiatu Łańcuckiego oraz Robert Kochman Sekretarz Powiatu Łańcuckiego.

Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności społecznej i samorządowej otrzymali:

Halina Golec Członek Zarządu Powiatu Łańcuckiego oraz Marian Kurek Członek Zarządu Powiatu Łańcuckiego.

Dziękuję wszystkim osobom, z którymi pracowałem społecznie na rzecz dzieci i młodzieży, dziękuję nauczycielom, rodzicom, członkom i zawodnikom UKS Gimbrzeg, działaczom SZS i LZS, pracownikom GOSiR oraz wszystkim samorządowcom z rady powiatu trzech kadencji, rad gmin i miasta. Odznaczenie dostaje jedna osoba, ale jej sukces poprzedzony jest współpracą z bardzo wieloma osobami i instytucjami. Dziękuję wszystkim wyborcom, którzy postawili na moją kandydaturę. Razem stworzyliśmy WSPÓLNE DOBRO. Dziękuję i gwarantuję, że odznaczenie to nie koniec kariery, ale punkt wyjścia do dalszego działania na rzecz społeczności lokalnej i powiatowej.

https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/uroczyste-podsumowanie-vi-kadencji-rady-powiatu-lancuckiego,3405.html

Wybory samorządowe 2024- program działania na VII kadencję

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kurek-jpg.jpg

Program działania na VII kadencję:

 • dokończenie budowy hali sportowej przy ZS nr 1 w Łańcucie i jej pełne wyposażenie
 • rozwój edukacji ponadpodstawowej,
 • wspieranie zdolnej młodzieży poprzez program stypendialny oraz prowadzenie klas sportowych,
 • dofinansowanie biletów dla uczniów korzystających z transportu publicznego,
 • modernizacja  struktury  szkolnictwa ponadpodstawowego, w tym remont budynku  I LO
  w Łańcucie,
 • wdrożenie inicjatyw wspierających potrzeby edukacyjne młodzieży, w tym uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • dostosowanie  szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, współpraca
  z lokalnymi przedsiębiorcami,
 • racjonalna  modernizacja dróg powiatowych, budowa przejść dla pieszych i bezpiecznych skrzyżowań,
 • wspieranie działalności Centrum Medycznego w Łańcucie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie psychofizyczne dzieci i młodzieży,
 • wspieranie przedsiębiorczości poprzez dofinasowanie programów realizowanych przez PUP.

Ruszyła budowa przejść dla pieszych w Białobrzegach

Ruszyła budowa przejść dla pieszych w Białobrzegach na drodze powiatowej Białobrzegi- Podzwierzyniec. Termin budowy nie jest oczywiście uwarunkowany terminarzem wyborczym, ale harmonogramem działań wynikających z wielu warunków, a przede wszystkim możliwości otrzymania dotacji z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg dla zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu RDRD-P4/C/2023, a także możliwościami firmy , która wygrała przetarg. Dziękuję Radzie Rodziców, która mocno mnie dopingowała, aby jak najszybciej powstało bezpieczne przejście dla pieszych między przedszkolem a szkołą podstawową, placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół w Białobrzegach. Przejścia będą w okolicy Biedronki, szkoły, Urzędu Gminy w Białobrzegach i dodatkowe w miejscu przejścia chodnika z prawej strony na lewą( na wysokości Stacji Paliw.

Łączna kwota zadania to – 398 980,30 zł , dotacja 2023: 285 200,00 zł;  Powiat Łańcucki 2024: 56 890,15 zł,  Gmina Białobrzegi  2024: 56 890,15 zł.

Remonty dróg

Przebudowa drogi powiatowej nr 1517R Korniaktów – Rogóżno w Korniaktowie Płd. od km 2+292,45 do 3+233,50 ZDP.472.9.2023 dn. 17.10.2023 10 miesięcy / PBI

2024 Dotacja: 1 906 492,00 zł, Powiat Łańcucki:544 862,05 zł; Gmina Białobrzegi: 544 862,05

Termin wykonania : 2024 ROBOTY BUDOWLANE TRWAJĄ i pierwsze efekty widać

Przebudowa drogi powiatowej nr 1523R Białobrzegi – Kosina w systemie zaprojektuj i wybuduj ZDP.472.5.2023 dn. 13.07.2023 term. 16 miesięcy / Strabag – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dla wieloletniego zadania powiatowego RFRD-P20/A/2023 z dnia 27.04.2023

Całość zadania: 7 348 122,87 zł; Dotacja: 4 408 873,00 zł Powiat Łańcucki: 423 497,53 zł, Gmina Łańcut 2 515 752,34 zł; Gmina Białobrzegi 143 902,00 zł

Życzenia

Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja

Wszystkim życzę radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa, wesołego Alleluja, zdrowia, smacznego śniadania Wielkanocnego, no i mokrego dyngusa, Błogosławionych Świąt

Wybory samorządowe 2024

Drodzy mieszkańcy Powiatu Łańcuckiego! Drodzy wyborcy Gminy Białobrzegi i Gminy Żołynia!

Kandyduję do Rady Powiatu Łańcuckiego ponieważ poparcie jakie otrzymałem od Państwa we wszystkich poprzednich wyborach mobilizuje mnie do pracy samorządowej na coraz wyższym poziomie. Myślę, że nie zawiodłem Waszego zaufania. Dzięki zgodnej współpracy Zarządu i Rady Powiatu Łańcuckiego zrealizowano na ziemi łańcuckiej wiele inwestycji w infrastrukturze drogowej, edukacyjnej i samorządowej. Zrównoważony rozwój powiatu był możliwy dzięki przychylności samorządu miasta i poszczególnych gmin oraz wysokiemu dofinasowaniu z budżetu państwa.

Zrealizowano również wiele programów nieinwestycyjnych, obejmujących takie przedsięwzięcia jak stypendia, współpracę partnerską, imprezy kulturalne i edukacyjne, szkolenia, ukierunkowane głównie na rozwój zasobów ludzkich, integrację społeczną i zmniejszenie bezrobocia.

Przed nami jednak wiele nowych zadań. Dlatego proszę wszystkich o wzięcie udziału w bardzo ważnych wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024r roku. Liczę na Państwa głosy. Pozdrawiam.

Wiosna ?

W marcu jak w garncu, marzec przeplata trochę zimy , trochę lata. W tym roku pierwszy dzień astronomicznej wiosny przypada 20 marca, dlatego dzisiaj zima wykorzystała ostatnie chwile i przypomniała o sobie. Kto wstał wcześnie🙂 mógł zobaczyć piękną, białą scenerię…..

Podsumowanie pracy samorządowej

Drodzy mieszkańcy Powiatu Łańcuckiego! Drodzy mieszkańcy Gminy Białobrzegi i Gminy Żołynia!

Za mną praca samorządowa w III, V i VI kadencji. Państwa głosy, za które jeszcze raz dziękuję i dotychczasowe doświadczenie zawodowe sprawiło, że dwukrotnie pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w czasie III i V kadencji. Wynikiem starań komisji było przegłosowanie przez Radę Powiatu środków finansowych na wiele inwestycji w szkołach ponadgimnazjalnych, obecnie ponadpodstawowych. W VI kadencji byłem członkiem Zarządu Powiatu Łańcuckiego mając bezpośredni wpływ na podejmowane inwestycje i liczne działania. We współpracy z pozostałymi radnymi mogłem  podejmować często trudne, ale odważne decyzje, które pozwoliły na budowę i remont  wielu kilometrów dróg powiatowych, budowę i rozbudowę infrastruktury szkolnej, samorządowej i publicznej. Jestem zwolennikiem ścisłej współpracy samorządu powiatowego z samorządem miasta i gmin naszego powiatu, co do tej pory pozwalało na wykorzystanie możliwych środków zewnętrznych w 100 % np. z Polskiego Ładu, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych), Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej  i wielu innych tzw. miękkich projektów jak: Projekt „Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości” czy niedawno zakończony  „Sienkiewiczacy w Europie” projekt w ramach Erasmus +. Wszystkie działania są bardzo ważne, ale często pamiętamy o tych sztandarowych, do których możemy zaliczyć: w III kadencji budowę mostu na rzece Wisłok, w V kadencji budowę hali sportowej przy ZST w Łańcucie, w VI kadencji budowę hali sportowej przy ZS nr 1 i nr 3 w Łańcucie.

W tej kadencji pozyskano wiele środków na inwestycje drogowe w Gminie Białobrzegi i Gminie Żołynia: np.  zakończono inwestycję „Poprawa bezpieczeństwa na drogach nr 1260R i 1511R w miejscowościach: Rakszawa, Brzóza Stadnicka i Żołynia a obecnie w  trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1517R Korniaktów – Rogóżno w Korniaktowie Płd, Przebudowa drogi powiatowej nr 1523R Białobrzegi – Kosina.

Niektóre inwestycje, mają już zapewnione finasowanie i rozpoczną się niebawem: przebudowa drogi powiatowej nr 1518R w Budach Łańcuckich,  budowa dwóch nowych przejść dla pieszych w Białobrzegach plus modernizacja przejście obok ZS w Białobrzegach oraz przejść w Żołyni, remont drogi powiatowej nr 1520R w m. Wola Dalsza. Planowany jest również remont drogi Podzwierzyniec – Białobrzegi.