Podsumowanie pracy samorządowej

Drodzy mieszkańcy Powiatu Łańcuckiego! Drodzy mieszkańcy Gminy Białobrzegi i Gminy Żołynia!

Za mną praca samorządowa w III, V i VI kadencji. Państwa głosy, za które jeszcze raz dziękuję i dotychczasowe doświadczenie zawodowe sprawiło, że dwukrotnie pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w czasie III i V kadencji. Wynikiem starań komisji było przegłosowanie przez Radę Powiatu środków finansowych na wiele inwestycji w szkołach ponadgimnazjalnych, obecnie ponadpodstawowych. W VI kadencji byłem członkiem Zarządu Powiatu Łańcuckiego mając bezpośredni wpływ na podejmowane inwestycje i liczne działania. We współpracy z pozostałymi radnymi mogłem  podejmować często trudne, ale odważne decyzje, które pozwoliły na budowę i remont  wielu kilometrów dróg powiatowych, budowę i rozbudowę infrastruktury szkolnej, samorządowej i publicznej. Jestem zwolennikiem ścisłej współpracy samorządu powiatowego z samorządem miasta i gmin naszego powiatu, co do tej pory pozwalało na wykorzystanie możliwych środków zewnętrznych w 100 % np. z Polskiego Ładu, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych), Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej  i wielu innych tzw. miękkich projektów jak: Projekt „Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości” czy niedawno zakończony  „Sienkiewiczacy w Europie” projekt w ramach Erasmus +. Wszystkie działania są bardzo ważne, ale często pamiętamy o tych sztandarowych, do których możemy zaliczyć: w III kadencji budowę mostu na rzece Wisłok, w V kadencji budowę hali sportowej przy ZST w Łańcucie, w VI kadencji budowę hali sportowej przy ZS nr 1 i nr 3 w Łańcucie.

W tej kadencji pozyskano wiele środków na inwestycje drogowe w Gminie Białobrzegi i Gminie Żołynia: np.  zakończono inwestycję „Poprawa bezpieczeństwa na drogach nr 1260R i 1511R w miejscowościach: Rakszawa, Brzóza Stadnicka i Żołynia a obecnie w  trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1517R Korniaktów – Rogóżno w Korniaktowie Płd, Przebudowa drogi powiatowej nr 1523R Białobrzegi – Kosina.

Niektóre inwestycje, mają już zapewnione finasowanie i rozpoczną się niebawem: przebudowa drogi powiatowej nr 1518R w Budach Łańcuckich,  budowa dwóch nowych przejść dla pieszych w Białobrzegach plus modernizacja przejście obok ZS w Białobrzegach oraz przejść w Żołyni, remont drogi powiatowej nr 1520R w m. Wola Dalsza. Planowany jest również remont drogi Podzwierzyniec – Białobrzegi.