Wybory samorządowe 2024

Drodzy mieszkańcy Powiatu Łańcuckiego! Drodzy wyborcy Gminy Białobrzegi i Gminy Żołynia!

Kandyduję do Rady Powiatu Łańcuckiego ponieważ poparcie jakie otrzymałem od Państwa we wszystkich poprzednich wyborach mobilizuje mnie do pracy samorządowej na coraz wyższym poziomie. Myślę, że nie zawiodłem Waszego zaufania. Dzięki zgodnej współpracy Zarządu i Rady Powiatu Łańcuckiego zrealizowano na ziemi łańcuckiej wiele inwestycji w infrastrukturze drogowej, edukacyjnej i samorządowej. Zrównoważony rozwój powiatu był możliwy dzięki przychylności samorządu miasta i poszczególnych gmin oraz wysokiemu dofinasowaniu z budżetu państwa.

Zrealizowano również wiele programów nieinwestycyjnych, obejmujących takie przedsięwzięcia jak stypendia, współpracę partnerską, imprezy kulturalne i edukacyjne, szkolenia, ukierunkowane głównie na rozwój zasobów ludzkich, integrację społeczną i zmniejszenie bezrobocia.

Przed nami jednak wiele nowych zadań. Dlatego proszę wszystkich o wzięcie udziału w bardzo ważnych wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024r roku. Liczę na Państwa głosy. Pozdrawiam.